ISAP – Invasive Species Action Plan


Forskningsprojektet ISAP – Invasive Species Action Plan ska ta fram en handlingsplan för hantering av invasiva främmande arter i akvatisk miljö. Forskningsprojektet är ett av totalt nio projekt som under 2021 fick medel från från Naturvårdsverket, FORMAS, och Trafikverket samt Havs och Vattenmyndigheten för att ta fram ny kunskap om hantering av invasiva främmande arter på land och i vatten. Läs mer om de nio projekten här. ISAP startade våren 2021 och ska pågå till våren 2025.


Rulla till toppen