Forskningsprojektet ISAP startat!

Idag hölls det första mötet med forskningsprojektet ISAP, Invasive Species Action Plan, med deltagare från Chalmers tekniska högskola, SMHI, Sveriges Lantbruksuniversitet och Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium. Forskningsprojektet ska ta fram en handlingsplan för kontroll av invasiva främmande arter i akvatisk miljö.

Forskningsprojektet ISAP startat! Läs mer »