Nyheter

Kontroll och bekämpning av invasiva arter är effektivt för att bevara biologisk mångfald.

I en forskningsartikel i tidskriften Science har författarna gjort en s.k. metaanalys för att undersöka om bevarandeåtgärder som görs för att skydda den biologiska mångfalden är effektiva jämfört med om inga åtgärder görs. Resultaten visar att kontroll och bekämpning av invasiva främmande arter är den åtgärd som har störst effekt. Artikeln är öppen för alla […]

Kontroll och bekämpning av invasiva arter är effektivt för att bevara biologisk mångfald. Läs mer »

ISAP deltog på forskningsmöte om invasiva arter på Kristineberg

Den 19-20 mars 2024 deltog ISAP på ett forskningsmöte som arrangerades av Naturvårdsverket, Trafikverket och Havs- och Vattenmyndigheten för att följa upp resultaten av nio forksningsprojekt som fått finansiering för att ta fram metoder för hantering av invasiva främmande arter. ISAP är ett av dessa nio projekt. Under dagarna på Göteborgs universitets fältstation på Kristineberg

ISAP deltog på forskningsmöte om invasiva arter på Kristineberg Läs mer »

Uppstartmöte för nätverk om invasiva främmande arter

Torsdagen den 11 januari 2024 anordnade Länsstyrelsen i Västra Götaland ett uppstartmöte för hantering av invasiva främmande arter i Göteborg. Deltagarna representerade forskare och myndigheter i Sverige, Norge och Danmark och under dagen hölls presentationer och diskussioner. ISAP var representerat av Lena, Sam och Björn som presenterade arbetet i ISAP. Sam från SMHI presenterade bland

Uppstartmöte för nätverk om invasiva främmande arter Läs mer »

Fångst-återfångst experiment med invasiva krabbor

Ett fångst-återfångst experiment utfördes för att undersöka rörelsemönster och spridning hos den invasiva arten småprickig penselkrabba (Hemigrapsus takanoi). Krabbor fångades in i en grund vik i Stenungsund och delades sedan in i fyra grupper och märktes A-D med permanenta markeringspennor. Varje grupp släpptes sedan tillbaka i fyra intilliggande vikar. Om några veckor ska ett nytt

Fångst-återfångst experiment med invasiva krabbor Läs mer »

Rulla till toppen