Nyheter

Årsmöte med forskningssatsningen om invasiva främmande arter.

Idag samlades alla projekt inom forskningssatsningen om invasiva främmande arter i Halmstad. Under dagen presenterade projekten sina resultat och utbytte erfarenheter. Årsmötet arrangerades av Högskolan i Halmstad. Forskningssatsningen finansieras av Naturvårdsverket, FORMAS, Trafikverket och Havs och Vattenmyndigheten.

Referensgruppsmöte inom ISAP

Idag hölls ett referensgruppsmöte med Havs och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Projekt 8+fjordar där vi presenterade aktuell status i projektet samt diskuterade framtida planer.

Drifterdata på väg in

Nu börjar arbetet med att studera spåren efter de drifters som flutit runt i vattnen innanför Orust och Tjörn under augusti och september i år. Här är ett exempel på spåret efter drifter 05 i höjd med Svanesund som vid detta tillfälle flöt söderut.

Fältdag i Stenungsund

Idag genomfördes en fältdag i Stenungsund. Vi fångade både blåskrabbor och småprickig penselkrabba på stranden vid Nösnäs badplats i Stenungsund. Trots att denna strand har använts för att samla in dessa krabbor i flera år så var det inga problem att fånga totalt ca 40 krabbor av båda arterna.

Rulla till toppen