Småprickig penselkrabba

Hemigrapsus takanoi

Småprickig penselkrabba. Foto: Matz Berggren/SLU Artdatabanken.

Den småprickiga penselkrabban är en främmande invasiv art i Sverige. Den lever främst i havets kustområden men kan även påträffas i flodmynningar och andra brackvattenområden. Krabban kommer ursprungligen från Nordvästra Stilla havet och lever då i tidvattensområden, på lerbankar, i flodmynningar, i grunda och skyddade vikar.  

Ryggskölden är rundat kvadratisk och blir sällan större än tre (max fyra) centimeter bred. Färgen är oftast melerad i mörkt grå, grön eller gulbrun. På sidorna av ryggskölden finns tre taggar (sidotänder) men för övrigt är kanterna på ryggskölden släta. Ett karakteristiskt särdrag hos hanen är de tofsar med hår i “tumvecken” på klorna, därav det svenska artnamnet småprickig penselkrabba.   

Det första fyndet av småprickig penselkrabba påträffades år 2016 i svenska vatten. Därefter har den spridit sig över hela västkusten och kan nu hittas från Koster i norr till Falsterbo i söder. Denna art konkurrerar med andra inhemska arter om plats och föda i de miljöer den introduceras till. I Sverige konkurerar den framgångsrikt med vår inhemska strandkrabba (Carcinus maenas).

Projektet syftar till att utveckla en förvaltningsstrategi för Hemigrapsus krabbor i syfte att svara på de övergripande frågorna om var, när och hur dessa arter ska skötas?

Läs mer om den småprickiga penselkrabban på Artdatabanken: https://artfakta.se/artinformation/taxa/hemigrapsus%20takanoi-245311/detaljer

Rulla till toppen