ISAP deltog på MEMFIS i Stockholm

Den 9–10 november 2023 arrangerade Havs- och vattenmyndigheten och Formas en internationell konferens i Stockholm om framtidens miljöövervakning – med fokus på innovation och hållbarhet. ISAP deltog och var en av de utvalda projekten som bidrog med en digital poster.

Lena och Björn med postern som informerade om ISAP och andra forskningsprojekt.

Den digitala postern var en av ett tiotal postrar som visades på digitala skärmar under konferensens två dagar.

Rulla till toppen