Många rapporter i Rappen i sommar.

På Havs och Vattenmyndighetens inrapporteringssida för invasiva arter Rappen www.rappen.nu kan alla rapportera in fynd av invasiva främmande arter. Rappen är en del av Artportalen som drivs av SLU. Under 2021 har det kommit in många rapporter om bland annat blåskrabbor och penselkrabbor.

På Rappen finns det mycket information om de invasiva arterna och det går att se kartor för inrapporterade fynd. Här är två skärmdumpar för inrapporteringar under 2021 för blåskrabba och småprickig penselkrabba.

Inrapporteringar i Rappen under 2021 för blåskrabba
Inrapporteringar i Rappen under 2021 för småprickig penselkrabba
Rulla till toppen