ISAP deltog på forskningsmöte om invasiva arter på Kristineberg

Den 19-20 mars 2024 deltog ISAP på ett forskningsmöte som arrangerades av Naturvårdsverket, Trafikverket och Havs- och Vattenmyndigheten för att följa upp resultaten av nio forksningsprojekt som fått finansiering för att ta fram metoder för hantering av invasiva främmande arter. ISAP är ett av dessa nio projekt. Under dagarna på Göteborgs universitets fältstation på Kristineberg i Fiskebäckskil fick deltagarna först hjälpa forskningsprojektet DYNAMO att plocka bort invasiva Stillahavsostron och sedan gavs presentationer av myndigheterna och de nio projekten. Läs mer om de nio projekten på Naturvårdverkets hemsida: https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/forskning/miljoforskning/natur/hantering-av-invasiva-frammande-arter/

Rulla till toppen