Uppstartmöte för nätverk om invasiva främmande arter

Torsdagen den 11 januari 2024 anordnade Länsstyrelsen i Västra Götaland ett uppstartmöte för hantering av invasiva främmande arter i Göteborg. Deltagarna representerade forskare och myndigheter i Sverige, Norge och Danmark och under dagen hölls presentationer och diskussioner. ISAP var representerat av Lena, Sam och Björn som presenterade arbetet i ISAP.

Sam från SMHI presenterade bland annat ISAP och andra angränsade forskningsprojekt.

Rulla till toppen