Om projektet

Projektet Handlingsplan för invasiva arter i akvatisk miljö, är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med syfte att demonstrera kostnadseffektiva metoder för kontroll av IAS (Invasive Alien Species). Projektet kommer även ta fram ny metodik för hantering av marina främmande arter i svenska kustområden. Vi arbetar med två modellarter, blås- och penselkrabba, i ett definierat geografiskt område på svenska västkusten (fjordsystemet runt Orust-Tjörn).

Projektet arbetar med fyra steg i en kedja av hanteringsåtgärder: 

1.    Förhindra primära introduktioner från kommersiell sjöfart och sekundära introduktioner från t.ex. fritidsbåtar genom kostnadsanpassade åtgärder och regleringar. 

2.    Upptäcka tidiga stadier av nya IAS-introduktioner genom ökad medvetenhet hos allmänheten och s.k. medborgarforskning (eng. citizen science). 

3.    Spåra och förutsäga sekundära introduktioner med högupplösta kustmodeller i kombination med detaljerad kunskap om livscykler och spridningsbiologi hos IAS. 

4.    Utrota, eller så långt som möjligt kontrollera IAS genom kostnadseffektiva artspecifika utrotningsmetoder i fält.

Rulla till toppen