Kontroll och bekämpning av invasiva arter är effektivt för att bevara biologisk mångfald.

I en forskningsartikel i tidskriften Science har författarna gjort en s.k. metaanalys för att undersöka om bevarandeåtgärder som görs för att skydda den biologiska mångfalden är effektiva jämfört med om inga åtgärder görs. Resultaten visar att kontroll och bekämpning av invasiva främmande arter är den åtgärd som har störst effekt. Artikeln är öppen för alla att läsa här: The positive impact of conservation action

Rulla till toppen